Ogłoszenie

Zespół orzekający

Najbliższe posiedzenie zespołu orzekającego odbędzie się

23.01.2019 r. godz. 800

Galerie


Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Tarnowie

ul. Krzyska 17A, 33-100 Tarnów
tel./fax. 014 627 29 59
Dyrektor: dr Renata Smoleń

 

 

PPPP w Tarnowie działa na mocy:

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 59)
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 60)
- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.)
- Uchwały Rady Powiatu Tarnowskiego Nr XX/226/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r.
- Uchwały Rady Powiatu Tarnowskiego Nr XV/178/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.

Organ prowadzący:
Starostwo Powiatowe w Tarnowie
ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów

Nadzór merytoryczny:
Kuratorium Oświaty w Krakowie, Delegatura w Tarnowie
al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów


Obszar działania PPPP w Tarnowie
16 gmin Powiatu Tarnowskiego


PPPP w Tarnowie:
Tarnów, Lisia Góra, Pleśna, Radłów, Skrzyszów, Wierzchosławice, Ryglice (Zalasowa, Lubcza, Wola Lubecka)

PPPP filia w Tuchowie:
Tuchów, Ciężkowice, Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Ryglice (Ryglice, Bistuszowa, Joniny, Kowalowa)

PPPP filia w Żabnie:
Żabno i Wietrzychowice

PPPP filia w Wojniczu:
Wojnicz i Zakliczyn

W rejonie działania Poradni znajduje się 278 placówek

Opieką objętych jest 32 286
dzieci i młodzieży

 

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej

jest dobrowolne i nieodpłatne