Ogłoszenie

Zespół orzekający

Najbliższe posiedzenie zespołu orzekającego odbędzie się

16.08.2017 r. godz. 800

Galerie


 

Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w roku szkolnym 2016/2017 proponują:

 • badania diagnostyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne,
 • doradztwo psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla młodzieży, rodziców, nauczycieli,
 • specjalistyczną diagnozę kierunku kształcenia ponadgimnazjalnego i wyboru zawodu dla uczniów klas II i III gimnazjum oraz klas III szkół ponadgimnazjalnych,
 • realizację programów terapeutyczno-edukacyjnych na terenie placówek oświatowych w rejonie działania Poradni:
  • ?Wygrać z dysleksją?,
  • ?Ortograffiti?,
  • ?Dobry start szkolny",

warsztaty obejmujące:

 • zajęcia integracyjno ? adaptacyjne dla uczniów klas pierwszych wszystkich typów szkół,
 • sposoby wyrażania emocji w szkole,
 • kształtowanie poczucia własnej wartości oraz adekwatnej samooceny,
 • trening twórczości dla uczniów zdolnych,
 • zagadnienia modelowania postawy życzliwości i akceptacji w grupie klasowej,
 • temat przeciwstawienia się uzależnieniom (alkohol, nikotyna, narkotyki),
 • integracyjne zajęcia psychoedukacyjne z udziałem dzieci niepełnosprawnych i zdrowych ?Co to znaczy być niepełnosprawnym??,
 • zajęcia dla uczniów z trudnościami w pisaniu i czytaniu pt. ?Praca samokształceniowa w zakresie poprawy jakości pisania i czytania?,
 • zajęcia dla uczniów klas III gimnazjum pt. ?Wybór szkoły, zawodu?.