Ogłoszenie

Zespół orzekający

Najbliższe posiedzenie zespołu orzekającego odbędzie się

16.08.2017 r. godz. 800

Galerie


DRUKI

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie

obowiązują od 01.12.2016 r.


WNIOSKI

 

1. Wniosek o badanie/konsultacje/terapie

2. Wniosek o wydanie opinii psychologicznej/ pedagogicznej/ logopedycznej


3. Wniosek o objęcie dziecka terapią EEG-BIOFEEDBACK

 

INFORMACJE

1. Informacja o dziecku w wieku przedszkolnym


2. Informacja o uczniu z klasy I- III
3. Informacja o uczniu z klasy IV- VI

4. Informacja o uczniu gimnazjum

5. Informacja o uczniu wybierającym szkołę ponadgimnazjalną

6. Informacja o uczniu z zaburzeniami w pisaniu i czytaniu

 

INNE

 


1. Zgoda rodzica (opiekuna) na przeprowadzenie badania psychologicznego/ pedagogicznego/ logopedycznego dziecka w szkole (przedszkolu)
2. Wniosek o przeprowadzenie zajęć warsztatowych w szkole/ placówce
3. Druk zgłoszenia udziału dziecka w zajęciach grupowych

 

ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY


1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego/ nauczania indywidualnego
2. Druk zaświadczenia lekarskiego (w celu wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego/ nauczania indywidualnego)
3. Wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
4. Druk zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka (w celu wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)

5. Druk zaświadczenia lekarza otolaryngologa do celów oświatowych (w celu wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego metodami dla dziecka słabosłyszącego, niesłyszącego)

6. Druk zaświadczenie lekarza okulisty do celów oświatowych (w celu wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego metodami dla dziecka słabowidzącego, niewidzącego)Aby wyświetlić pliki potrzebny jest odpowiedni program, np. Adobe Reader w systemach Windows, GNU/Linux i Mac OS X, Preview w systemie Mac OS X (składnik systemu), Evince w systemach GNU/Linux.