Ogłoszenie

Zespół orzekający

Najbliższe posiedzenie zespołu orzekającego odbędzie się

05.03.2019 r. godz. 800

Galerie


PPPPWraz z Nowym Rokiem dokonują się zmiany w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tarnowskiego, mające na celu racjonalizację wydatków ale też poprawę warunków pracy. Ważnym wydarzeniem było 17 stycznia 2012 r. uroczyste otwarcie nowej siedziby Filii  Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wojniczu, która obecnie mieści się  przy ul. Jagiellońskiej 17, bezpośrednio sąsiadując z budynkiem Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu.

Uroczystego otwarcia dokonali: Starosta Powiatu Tarnowskiego Mieczysław Kras, Przewodniczący Rady Powiatu - Wojciech Skruch oraz Dyrektor PPPP w Tarnowie Renata Smoleń. Nowe pomieszczenia zostały  poświęcone przez ks. dr Jan Gębarowskiego ? Dziekana Dekanatu Wojnickiego. W skromnej ale ważnej dla Poradni uroczystości podkreślano znaczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla lokalnej społeczności, dostępności oferty specjalistów: psychologa, pedagoga i logopedy możliwie blisko miejsca zamieszkania potrzebujących.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie posiada trzy filie (Żabno, Wojnicz, Tuchów) i każda z nich na chwilę obecną posiada pełną bazę lokalową, ale też warsztatową do prowadzenia swojej działalności  w powiecie tarnowskim.

Uczestnikami uroczystości w Wojniczu obok pracowników Poradni byli również: Burmistrz Miasta Wojnicza p. Jacek Kurek i Wiceburmistrz p. Wojciech Janus, dyrektorzy Zespołu Szkól Licealnych i Technicznych w Wojniczu, a także radni powiatu tarnowskiego, których to przedstawiciel p. J. Sowa nieodpłatnie przekazał meble, które dopełniły wyposażenie. Obecnie w Filii w Wojniczu mieszczą się gabinety diagnozy i terapii, a także sekretariat.

Dzięki tym zmianom obok warunków pracy szczególnie komfort przychodzących klientów Poradni uległ znacznej poprawie. Mamy więc nadzieję, że w nowym miejscu nadal kształtować będziemy pozytywne postawy oraz przyczynimy się do poprawy jakości życia dzieci i ich rodziców, a dla nauczycieli będziemy partnerami w szukaniu możliwych rozwiązań wychowawczych i dydaktycznych.

Zapraszamy do galerii zdjęć z otwarcia