Ogłoszenie

Zespół orzekający

Najbliższe posiedzenie zespołu orzekającego odbędzie się

05.03.2019 r. godz. 800

Galerie


W dniach 09.07.2012 r. - 13.07.2012 r. odbyły się zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z wadami wymowy. Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach wiekowych - 5-latki i 6 latki ? przez pedagoga-terapeutę, neurologopedę i 2 praktykantki. W pracy z dziećmi stosowano m.in. elementy Metody Dobrego Startu i metody M. Montessori.
Celem zajęć było usprawnianie narządów mowy i wypracowanie wzorca wymowy głosek syczących i szumiących. Na podstawie badania artykulacji stwierdzono, że cel został osiągnięty ? wzrosła sprawność narządów mowy.
Po zakończeniu turnusu przeprowadzono ankietę wśród rodziców, z której wynika, że ta forma pracy z dziećmi rodzicom bardzo odpowiada, zauważyli zmiany w funkcjonowaniu dziecka znacznie lepszą motywacją do pracy, zwiększenie wiary we własne możliwości, lepsze kontakty z rówieśnikami, poprawę sprawności manualnej i grafomotorycznej oraz usprawnienie narządów artykulacyjnych.
Rodzice zostali zainspirowani do dalszej pracy z dzieckiem.

Zapraszamy do obejrzenia mini-galerii zdjęć

linia