Ogłoszenie

Zespół orzekający

Najbliższe posiedzenie zespołu orzekającego odbędzie się

23.01.2019 r. godz. 800

Galerie


Zaproszenie dla rodziców na warsztaty informacyjne organizowane w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tarnowie Filia w Tuchowie.

Zaproszenie w pliku pdf.