Ogłoszenie

Zespół orzekający

Najbliższe posiedzenie zespołu orzekającego odbędzie się

20.02.2019 r. godz. 800

Galerie


Zaproszenie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej oraz nauczania zintegrowanego na kolejną konferencję "Różne drogi. Jeden cel." organizowaną przez Powiatową Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Tarnowie

Zaproszenie w pliku pdf.

Szczegółowy harmonogram w pliku pdf.