Ogłoszenie

Zespół orzekający

Najbliższe posiedzenie zespołu orzekającego odbędzie się

21.11.2018 r. godz. 800

Galerie


Logopeda radzi:

Jeżeli Twoje dziecko jąka się i unika kontaktu werbalnego
to problem ten należy skonsultować ze specjalistami

Gdzie się udać?

Skontaktuj się z logopedą, neurologopedą lub psychologiem w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Jak przygotować się do wizyty ze specjalistą?

  • Przygotuj dokumentacje zdrowotną dotyczącą twojego dziecka.
  • Możesz sporządzić notatki dotyczące mowy twojego dziecka (kiedy dziecko mówi niepłynnie, czy unika kontaktów werbalnych, czy jest nieśmiałe, czy mimika dziecka zmienia się podczas mowy).
  • Zastanów się lub zasięgnij informacji czy któryś z krewnych dziecka ma problemy związane z płynną mową - jąka się.
  • Porozmawiaj z dzieckiem o zaplanowanym spotkaniu ze specjalistą i wytłumacz mu, że wizyta będzie miała charakter serdecznej rozmowy.

W domu pamiętaj!

  • Nie zwracaj uwagę na niepłynną mowę dziecka, okazuj mu cierpliwość i wyrozumiałość.
  • Wykonuj z dzieckiem ćwiczenia oddechowe zwracając jednocześnie uwagę na głęboki wdech i długi wydech.
  • Stosuj się do zaleceń związanych z terapią logopedyczną i psychologiczną.

Opracowała: mgr Barbara Romanowska - neurologopeda


Artykuły do pobrania:

Czy to już jąkanie?
Rozwojowa niepłynność mówienia
Literatura do zagadnienia "Jąkanie i inne zaburzenia płynności mówienia"

 

CZYTA POLSKA, CZYTAM JA MOJE DZIECKO WIERSZE ZNA

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tarnowie w związku z "Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa" w załączeniu przedstawia artykuły naszych pracowników.

Zabawa w czytanie
Czytanie otwiera świat
Czyta Polska Czytam ja Moje dziecko wiersze zna